Sunday, June 7, 2009

Чи бол

Чи бол миний онгодын минь хөглөл
Чи бол миний амьдралын минь зөгнөл
Чи бол миний нар сар
Чи бол миний орчлон хорвоо
Чи бол миний нандин хайр
Чи бол миний гол дүр

No comments:

Post a Comment