Sunday, June 7, 2009

Зиа

Зиа. хэдэн шүлэг нэмлээ. Аль дээр үед бичиж байсан шүлүгнүүдээ архив аа ухаад олсын сонирхоод Санал хүсэлт , этр янз янзын юмаа бичээрэй!...

No comments:

Post a Comment